SLUŽBY:

okicon ÚČETNICTVÍ (podvojné účetnictví)

 • vedení účetnictví dle platných účetních předpisů a právních norem
 • zpracování přijatých účetních dokladů
 • vedení účetních knih, rozvaha, výsledovka
 • saldokontní evidence faktur přijatých a vydaných
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • přiznání k DPH a záznamní povinnost
 • zpracování měsíční / čtvrtletní účetní závěrky
 • inventarizace majetku, pohledávek a závazků
 • přiznání k dani z příjmu vč. výkazů a příloh pro finanční úřad
 • zastupování na úřadech

okicon DAŇOVÁ EVIDENCE (jednoduché účetnictví)

 • zpracování přijatých účetních dokladů
 • vedení účetních knih – peněžní deník, výkaz příjmů a výdajů
 • výkaz o majetku a závazcích, knihy faktur přijatých a vydaných atd.
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • přiznání k DPH a záznamní povinnost
 • zastupování na úřadech

okicon MZDY

 • zpracování mezd a veškeré mzdové evidence
 • vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • zpracování měsíčních přehledů pro správu soc. zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • roční zúčtování daní
 • osobní účast při kontrolách správy soc. zabezpečení, zdravotních pojišťoven a FÚ